Zaburzenia erekcji, impotencja przyczyny oraz czynniki ryzyka

W większości przypadków impotencja pojawia się na skutek dwóch lub więcej współwystępujących czynników, dlatego w jej leczeniu niezmiernie ważna jest poprawnie wykonana diagnostyka.

Przyczyny impotencji możemy podzielić na 7 podstawowych grup:

 • psychogenne,
 • neurogenne,
 • hormonalne,
 • naczyniowe,
 • występujące na skutek przyjmowania leków, jatrogenne i inne.

Występowanie poszczególnych przyczyn zaburzeń erekcji jest silnie związane z indywidualnymi cechami pacjenta takimi jak:

 • wiek,
 • waga
 • tryb życia.

impotencja przyczyny, przyczyny impotencji, zaburzenia erekecji przyczyny, przyczyny zaburzeń erekcji


W artykule znajdziesz:


ZABURZENIA EREKCJI, IMPOTENCJA PRZYCZYNY PSYCHOGENNE

Jedną z najczęstszych przyczyn zaburzeń erekcji są problemy natury psychologicznej. W większości przypadków wiążą się one z obawami dotyczącymi stosunków seksualnych (np. nieplanowane zapłodnienie partnerki czy zarażenie chorobą przenoszoną drogą płciową) lub brakiem doświadczenia. Tego typu problemy dotyczą przeważnie młodych mężczyzn, ale mogą pojawić się także u mężczyzn dorosłych, którzy żyją w stresie, pozostają w niesatysfakcjonujących związkach, cierpią z powodu depresji lub posiadają negatywne doświadczenia w sferze seksualnej. Psychogenne zaburzenia erekcji częściej pojawiają się również u mężczyzn z osobowością neurotyczną.

Psychogenną etiologię zaburzeń erekcji można podejrzewać u mężczyzn, u których występują tzw. erekcje poranne lub u mężczyzn, którzy nie mają problemu z uzyskaniem erekcji w trakcie samodzielnej masturbacji. Diagnoza psychogennych zaburzeń erekcji stawiana jest w oparciu o wywiad przeprowadzony przez psychologa klinicznego oraz o specjalnie dobrane psychologiczne testy diagnostyczne, dopiero jednak gdy wykluczone zostaną inne możliwe przyczyny tej przypadłości.


ZABURZENIA EREKCJI, IMPOTENCJA PRZYCZYNY NEUROGENNE

W grupie pacjentów, u których występują neurogenne przyczyny impotencji zasadniczo dochodzi do upośledzenia lub blokady przekazu impulsów do odpowiednich zakończeń nerwowych. Uniemożliwia to rozpoczęcie podstawowej reakcji biochemicznej skutkującej rozszerzeniem naczyń krwionośnych oraz wzmożonym napływem krwi do prącia. Zaburzenia erekcji o podłożu neurogennym mogą pojawić się ze względu na degradację osłonki mielinowej nerwów (np. u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym), uszkodzeniem neuronów przez nadmiar cząsteczek glukozy (tzw. neuropatia cukrzycowa) lub z powodu przerwania połączenia nerwowego (np. przy urazach rdzenia kręgowego). Neurogenne zaburzenia erekcji należą do najtrudniejszych do wyleczenia, ponieważ procesy chorobowe zachodzące w układzie nerwowym są trudne do odwrócenia, a sam układ nerwowy cechuje się słabymi możliwościami regeneracyjnymi.


ZABURZENIA EREKCJI, IMPOTENCJA PRZYCZYNY HORMONALNE

Nieprawidłowości w gospodarce hormonalnej organizmu przeważnie powstają na skutek rozregulowania gruczołów wydzielania wewnętrznego (np. tarczycy lub przysadki mózgowej) lub z powodu patologii gonad. Gdy produkcja hormonów płciowych zostaje upośledzona, spada ich poziom we krwi, co może skutkować spadkiem libido oraz pojawieniem się problemów z osiągnięciem i utrzymaniem wzwodu. Nie tylko poziom hormonów płciowych może być przyczyną zaburzeń erekcji – nieprawidłowe wartości hormonów takich jak: prolaktyna czy TSH oraz nieprawidłowe wartości białka SHBG również mogą wpłynąć na powstanie dysfunkcji seksualnej.


ZABURZENIA EREKCJI, IMPOTENCJA PRZYCZYNY NACZYNIOWE

Zaburzenia erekcji o podłożu naczyniowym dzielimy na trzy rodzaje. Pierwszy z nich to zaburzenia wynikające z wrodzonych wad rozwojowych naczyń krwionośnych doprowadzających lub odprowadzających krew do prącia.

Drugi rodzaj naczyniopochodnych zaburzeń erekcji, czyli uszkodzenia naczyń krwionośnych na poziomie głównych arterii, pojawia się najczęściej u pacjentów z miażdżycą. Blaszki miażdżycowe w tętnicach, zmniejszają ich światło i uniemożliwiają poprawny przepływ krwi do ciał jamistych prącia, ponadto blaszki miażdżycowe mogą uwapniać się co dodatkowo obniża zdolność mięśniówki gładkiej tętnic do prawidłowego rozkurczania się. Tego typu zaburzenia najczęściej występują u osób z zbyt dużą masą ciała oraz u osób nałogowo palących wyroby tytoniowe. Ze względu na czynniki genetyczne tego typu zaburzenia mogą pojawić się także u osób, które nie znajdują się w grupach wyższego ryzyka.

Trzecią i zarazem najczęściej występującą naczyniową przyczyną zaburzeń erekcji są uszkodzenia na poziomie mikronaczyń krwionośnych. Tego typu problemy są charakterystyczne dla mężczyzn po 40 roku życia, dla cukrzyków, osób z nadciśnieniem tętniczym lub chorobą niedokrwienną serca. Problemy mikronaczyniowe wiążą się najczęściej z upośledzeniem funkcji śródbłonka na skutek zmian związanych z procesem starzenia lub tych które występują na skutek procesu chorobowego. Najefektywniejszą metodą leczenia zaburzeń o podłożu mikronaczyniowym jest zabieg falami LSWT Renova.


ZABURZENIA EREKCJI, IMPOTENCJA PRZYCZYNY POLEKOWE

Istnieje szereg leków wpływających na zdolność do uzyskania i utrzymania erekcji. Są to przede wszystkim leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych, zaburzeń gospodarki hormonalnej organizmu, chorób nowotworowych oraz chorób naczyń i mięśnia sercowego. Ponieważ leki stosowane w celu leczenia różnorodnych schorzeń mogą wchodzi ze sobą w niepożądane interakcje, niezmiernie istotny staje się właściwy dobór leków u pacjentów przyjmujących jednoczasowo więcej niż jeden lek. Niestety często przy planowaniu terapii zdarza się, że lekarze różnych specjalizacji pomijają możliwość wystąpienia interakcji przepisywanych leków z lekami już zażywanymi przez pacjenta. Takie działanie może znacząco obniżyć komfort życia pacjenta i to właśnie z tego powodu niezmiernie ważna jest holistyczna diagnostyka uwzględniająca cały profil chorobowy pacjenta.


ZABURZENIA EREKCJI, IMPOTENCJA PRZYCZYNY JATROGENNE I INNE

Problemy z erekcją u mężczyzn mogą być spowodowane także przez błąd w sztuce lekarskiej oraz inne czynniki lub choroby. Najczęściej są to:

 • uraz narządów płciowych
 • przerost prostaty
 • nałogowe palenie papierosów
 • nadużywanie alkoholu
 • przyjmowanie narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych
 • zwłóknienie ciał jamistych prącia na skutek nieleczonego priapizmu (wzwodu utrzymującego się nieprzerwanie dłużej niż 4 godziny)