Dokładna i wielospecjalistyczna diagnostyka problemów z potencją jest podstawą do zaplanowania indywidualnie dobranego i skutecznego procesu leczenia tego problemu. W VEDI CLINIC leczenie zaburzeń erekcji prowadzone jest na podstawie kompleksowego pakietu diagnostycznego, wykonywanego w trakcie kilkugodzinnego pobytu pacjenta w klinice. Pakiet diagnostyczny opracowany przez Zespół Lekarski VEDI CLINIC składa się z szeregu konsultacji specjalistycznych oraz badań laboratoryjnych, fizykalnych i obrazowych, które pozwalają na zdiagnozowanie możliwych przyczyn problemu u pacjenta.

W skład pakietu diagnostycznego wchodzą następujące procedury medyczne:

 • badanie ultrasonograficzne przepływów krwi w naczyniach zaopatrujących prącie w krew (badanie USG Doppler) oraz badanie USG moszny
 • kompleksowe badania laboratoryjne (badania krwi i moczu, sprawdzenie poziomu cukru, oznaczenie hormonów i in.)
 • konsultacja psychologiczno seksuologiczna
 • konsultacja kardiologiczno internistyczna
 • konsultacja urologiczna wraz z badaniem urologicznym
 • wywiad medyczny, ocena ogólnego stanu zdrowia
 • badanie fizykalne, pomiar ciśnienia, EKG
 • zaplanowanie dalszego postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego (w tym prowadzenie leczenia farmakologicznego) oraz zalecenia dot. zmiany stylu życia

Konsultacje oraz badania wykonywane w ramach pakietu diagnostycznego przeprowadzają specjaliści zajmujący się odrębnymi aspektami dysfunkcji seksualnych. Ponieważ zaburzenia erekcji często występują z powodu kilku współistniejących czynników ryzyka – diagnoza wystawiona przez wieloprofilowy zespół lekarski umożliwia skuteczniejsze leczenie zaburzeń erekcji.DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Diagnostyka zaburzeń erekcji w VEDI CLINIC rozpoczyna się od badań laboratoryjnych krwi i moczu. Pozwalają one na wykrycie chorób współistniejących (np.  cukrzycy, miażdżycy lub chorób wątroby) oraz wykluczenie nieprawidłowego funkcjonowania podstawowych układów organizmu – czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość erekcji. W skład pakietu diagnostycznego  wchodzą następujące badania:

 • Badanie ogólne moczu oraz morfologia krwi
 • Oznaczenie poziom cukru we krwi i moczu (badanie wykonywane w celu wykluczenia cukrzycy, która jest chorobą mogącą negatywnie wpływać na sprawność seksualną)
 • Transaminazy ALT, AST, GGTP (badania wykonywane w celu diagnostyki chorób wątroby)
 • Mocznik, kreatynina (badania wykonywane w celu diagnostyki chorób nerek)
 • Cholesterol, frakcje lipidowe, trójglicerydy (badania wykonywane w celu diagnostyki chorób naczyń)
 • Męski hormon T, FSH, TSH, LH, SHBG, Prolaktyna (badania wykonywane w celu diagnostyki zaburzeń w gospodarce hormonalnej organizmu)
 • PSA (badanie wykonywane w celu diagnostyki procesu chorobowego gruczołu krokowego)

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA USG DOPPLER

Badanie USG wykonywane techniką Dopplerowską przez lekarza angiologa lub radiologa jest kluczowym elementem diagnostyki pozwalającym na zobrazowanie indywidualnej anatomii pacjenta, ocenę stanu układu naczyniowego prącia oraz wykluczenie patologii naczyniowych takich jak przeciek żylny lub inne wady rozwojowe.

W trakcie badania USG Doppler oceniany jest zarówno stan naczyń doprowadzających jak i odprowadzających krew z prącia, dodatkowo przeprowadzany jest również pomiar prędkości przepływu krwi w tych naczyniach krwionośnych. Badanie USG Doppler umożliwia także ocenę funkcji śródbłonka oraz stanu mięśniówki gładkiej, które pełnią istotną rolę w procesie uzyskania erekcji. By rozpocząć leczenie zaburzeń erekcji wynikających z nieprawidłowości na poziomie głównych naczyń krwionośnych zaopatrujących prącie w krew wykonanie badania USG Doppler jest niezbędne.


LECZENIE ZABURZEŃ EREKCJI – KONSULTACJA UROLOGICZNA

Problemy z erekcją mogą pojawić się również z powodu dolegliwości lub nieprawidłowości na tle urologicznym. W trakcie konsultacji lekarz urolog poza wywiadem medycznym przeprowadza również badanie fizykalne pacjenta, które umożliwia wykluczenie nieprawidłowości anatomicznych.

Urologiczne badanie fizykalne dzieli się na badanie okolic genitalnych w trakcie, którego lekarz ocenia wygląd oraz funkcję narządów płciowych (w tym ujścia cewki moczowej, wędzidełka, napletka oraz jąder). Drugim etapem badania fizykalnego jest badanie per rectum pozwalające na wykluczenie przerostu gruczołu krokowego.

Urolog jest lekarzem, który kwalifikuje pacjenta do zabiegu falą uderzeniową oraz do leczenia hormonalnego.


LECZENIE ZABURZEŃ EREKCJI – KONSULTACJA KARDIOLOGICZNO INTERNISTYCZNA

Podczas konsultacji kardiologiczno internistycznej lekarz oprócz przeprowadzenia wywiadu medycznego omawia z pacjentem kwestię leczenia farmakologicznego. W trakcie konsultacji lekarz wyklucza możliwe interakcje pomiędzy lekami stosowanymi przez pacjenta w celu leczenia innych chorób, określa ryzyko wystąpienia zaburzeń erekcji z powodu przyjmowania środków farmakologicznych oraz dostosowuje dawkę i typ leku stosowanego doraźnie w leczeniu zaburzeń erekcji.


LECZENIE ZABURZEŃ EREKCJI – KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNO SEKSUOLOGICZNA

Uzupełnienie konsultacji lekarskich stanowi konsultacja psychologiczno seksuologiczna, przeprowadzana przez psychologa-seksuologa klinicznego w oparciu o specjalne dobrane testy dotyczące dysfunkcji seksualnych. Psycholog seksuolog przeprowadza również szczegółowy wywiad dotyczący aktywności seksualnej pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychologicznych i środowiskowych. Dalsze leczenie zaburzeń erekcji o podłożu psychogennym bazuje na opinii psychologa klinicznego.


KARTA INFORMACYJNA PACJENTA I DALSZE LECZENIE ZABURZEŃ EREKCJI

Po ukończeniu diagnostyki pacjent otrzymuje zestawienie wyników badań oraz konsultacji specjalistycznych w formie karty informacyjnej pacjenta. Karta informacyjna pacjenta zawiera również zalecenia lekarskie odnośnie dalszego postępowania terapeutycznego.