Badania i pakiety diagnostyczne

USG układu moczowego z oceną zalegania 250 zł
USG jąder/moszny z oceną przepływów 250 zł
USG prostaty 200 zł
USG tkankowo-strukturalne prącia 350 zł
USG Doppler prącia z konsultacją 800 zł
Pakiet diagnostyczny zaburzeń erekcji 2 500 zł
Diagnostyka i leczenie przedwczesnego wytrysku 1 500 zł
Uroflometria wraz z USG układu moczowego 300 zł
USG Echo serca 290 zł
USG Echo serca przezprzełykowe 600 zł
EKG 35 zł
Biopsja cienkoigłowa tarczycy 240 zł