Dr hab n. med. Katarzyna Kurnicka

KARDIOLOG

Dr hab n. med. Katarzyna Kurnicka

dr hab n. med. Katarzyna Kurnicka jest specjalistką kardiologii i chorób wewnętrznych. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, I Wydział Lekarski ukończyła z wyróżnieniem. Dr Kurnicka jest ekspertką Asocjacji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jest też członkinią ESC i PTK, w tym Sekcji Echokardiograficznej Wad Zastawkowych oraz Niewydolności Serca.

Pani Doktor ma prawie 20-letnie doświadczenie w wykonywaniu badań echokardiograficznych przezklatkowych, przezprzełykowych i obciążeniowych. Uczestniczy w monitorowaniu nowatorskich zabiegów kardiochirurgicznych małoinwazyjnej naprawy zastawki mitralnej z wykorzystaniem przezprzełykowej echokardiografii 3D oraz zabiegów zamykania PFO i ASD.

Jest Kierowniczką Pracowni Echokardiografii w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM oraz wykładowczynią na kursach doskonalących z zakresu echokardiografii. Jest także autorką i współautorką licznych publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz kilku rozdziałów w książkach dotyczących zastosowania echokardiografii w kardiologii.

Potrzebujesz specjalisty? Doskwiera Ci podobny problem?