kardiolog-dr-n.-med.-Maciej-Zarebinski

Dr n. med. kardiolog Maciej Zarębiński to jeden z filarów zespołu medycznego VEDI CLINIC. Jest kardiologiem interwencyjnym z wieloletnią praktyka kliniczną, obecnie sprawuje funkcję Ordynatora Oddziału Diagnostyki Chorób Serca Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizacje w dziedzinie chorób wewnętrznych uzyskał odpowiednio w 1994 i 1997 roku, od 1999 roku jest specjalistą kardiologiem, a w 2005 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych.


KARDIOLOG MACIEJ ZARĘBIŃSKI CURRICULUM VITAE

Doświadczenie w kardiologii interwencyjnej zdobył pracując w  Klinice Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Szaserów oraz w Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha. Pracował także w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie oraz w Centrum kardiologii „Allenort”, gdzie pełnił funkcję  Konsultanta Kardiologii Inwazyjnej.

Kardiolog Maciej Zarębiński jest samodzielnym operatorem kardiologii interwencyjnej w zakresie zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych na naczyniach wieńcowych. Dzięki wieloletniej praktyce klinicznej posiada doświadczenie w leczeniu zachowawczym chorób układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, wady serca i in.). W VEDI CLINIC udziela pacjentom konsultacji kardiologicznych i internistycznych w ramach kompleskowej diagnostyki zaburzeń erekcji oraz wykonuje zabiegi wewnątrznaczyniowe.

Kardiolog Maciej Zarębiński bierze udział w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach. Jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji i wystąpień zjazdowych. Bierze aktywny udział w prowadzonych badaniach klinicznych. Ukończył szkoły wyższe w Libii i na Malcie, biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim.