Dr n. med. Seksuolog Krzysztof Dęmbe pracuje na stanowisku adiunkta w Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskał następujące specjalizacje: II st.z chorób wewnętrznych, diabetologii oraz seksuologii. W VEDI CLINIC przeprowadza konsultacje seksuologiczne, diabetologiczne oraz internistyczne dla naszych pacjentów. Zajmuje się również kwalifikacją pacjentów do leczenia zabiegowego metodą RENOVA oraz uczestniczy w układaniu indywidualnych planów terapeutycznych.


SEKSUOLOG KRZYSZTOF DĘMBE CURRICULUM VITAE

Seksuolog Krzysztof Dęmbe jest autorem i współautorem ponad 100 artykułów naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz  rozdziałów w monografiach, między innymi w Wielkiej Internie-Diabetologia. Jego prace naukowe były prezentowane na wielu zjazdach naukowych w Polsce a także za granicą. Główny obszar zainteresowań doktora stanowią choroby wewnętrzne, diabetologia oraz seksuologia.