radiolog-dr-n.-med.-Krzysztof-Milczarek

Dr n. med. radiolog Krzysztof Milczarek jest radiologiem interwencyjnym. W VEDI CLINIC zajmuje się specjalistyczną diagnostyką obrazową układu naczyniowego prącia. Jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 1999 roku uzyskał specjalizację z radiologii, a 6 lat później otrzymał stopień doktora nauk medycznych. Od 1993 roku pracuje w II Zakładzie Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w diagnostyce ultrasonograficznej.


RADIOLOG KRZYSZTOF MILCZAREK CURRICULUM VITAE

Radiolog Krzysztof Milczarek odbył szereg staży zagranicznych:

  • staż poświęcony technikom termo ablacyjnym w Innsbrucku (Austria),
  • staż w Zakładzie Radiologii szpitala uniwersyteckiego w Graz (Austria),
  • staż poświęcony procedurze TIPSS w szpitalu regionalnym w Metz (Francja).

Radiolog Krzysztof Milczarek uczestniczył w wielu kongresach naukowych dotyczących zagadnień związanych z radiologią i angiologią. Jest również autorem licznych publikacji z dziedziny radiologii.