psycholog-mgr-Katarzyna-Andrusikiewicz

Mgr Katarzyna Andrusikiewicz jest psychologiem klinicznym i certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień (Nr. 1762). Ukończyła psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest też absolwentka Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Mgr Katarzyna Andrusikiewicz swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Szpitalu Praskim w Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Centrum Odwykowym w Warszawie, z którym jest związana do tej pory. Regularnie uczestniczy w krajowych i miedzynarodowych konferencjach, kursach i szkoleniach. Swoja prace poddaje regularnej superwizji klinicznej.