LECZENIE ZABURZEŃ EREKCJI

KOMPLEKSOWY PAKIET DIAGNOSTYCZNY

Masz pytania? Zadzwoń do nas

Dokładna i wielospecjalistyczna diagnostyka problemów z potencją jest podstawą do zaplanowania indywidualnie dobranego i skutecznego procesu leczenia tego problemu. W VEDI CLINIC leczenie zaburzeń erekcji prowadzone jest na podstawie kompleksowego pakietu diagnostycznego, wykonywanego w trakcie kilkugodzinnego pobytu pacjenta w klinice. Pakiet diagnostyczny opracowany przez Zespół Lekarski VEDI CLINIC składa się z szeregu konsultacji specjalistycznych oraz badań laboratoryjnych, fizykalnych i obrazowych, które pozwalają na zdiagnozowanie możliwych przyczyn problemu u pacjenta.

W skład pakietu diagnostycznego wchodzą następujące procedury medyczne:

  • kompleksowe badania laboratoryjne (analiza próbek krwi i moczu)
  • pomiar ciśnienia
  • badanie EKG
  • konsultacja psychologiczno-seksuologiczna
  • konsultacja internistyczno-seksuologiczna, obejmująca szeroki wywiad medyczny i badanie fizykalne
  • konsultacja urologiczna
  • badanie USG wykonywane w trakcie konsultacji przez specjalistę urologii i andrologii, obejmujące męskie narządy rozrodcze, w tym badanie Doppler pozwalające ocenić przepływy krwi w naczyniach

W efekcie powyższych procedur otrzymujemy pokaźny zbiór informacji, na podstawie których nasi specjaliści mogą postawić diagnozę i zaplanować dalsze postępowanie diagnostyczne (jeśli jest niezbędne) lub terapeutyczne, np. leczenie farmakologiczne czy zalecenia dotyczące zmiany stylu życia.