Prof. nadzw. dr n. med. Jerzy Kotowicz

Neurolog

Prof. nadzw. dr n. med. Jerzy Kotowicz

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Kotowicz Specjalista neurologii i neurofizjologii klinicznej. Członek Amerykańskiej Akademii Neurologicznej oraz Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Były kierownik Kliniki Neurologicznej i prof. Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz były dyrektor Instytutu Mózgu i prof. Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie. Były prezes Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej oraz prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Był dziekanem, a obecnie jest Rektorem Mazowieckiej Uczelni Medycznej.  Członek Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, odznaczony medalem Augusta Ferdynanda Wolfa oraz medalem „Gloria Medicinae”. Wiceprezes Doradczej Komisji Medycznej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, wyróżniony odznaką  „Ambasador SM”. Autor i współautor około 100 publikacji. Główny badacz w kilkunastu badaniach klinicznych w stwardnieniu rozsianym, chorobie Parkinsona, polineuropatii, w udarze mózgu. Prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz członek  ZG PCK.  Płk w stanie spoczynku, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, wieloma medalami Resortowymi MON oraz medalem „W Służbie Pokoju” ONZ.

Potrzebujesz specjalisty? Doskwiera Ci podobny problem?