Dr n. med. Adrian Barzyc

lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z urologii

Dr n. med. Adrian Barzyc

Jestem absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia na kierunku lekarskim ukończyłem w 2021.

W 2023 roku rozpocząłem szkolenie specjalizacyjne z urologii w Oddziale Klinicznym Urologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego. Obecnie pełnię także funkcję asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zajmuję się badaniami przedklinicznymi w zakresie uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego oraz prowadzę zajęcia dla kierunku lekarskiego z przedmiotu fizjologia z patofizjologią.

W latach 2020 – 2023 byłem uczestnikiem programu kształcenia WUM MD PhD, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach projektu „Time 2 MUW doskonałość dydaktyczna szansą rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. Udział w programie ukończyłem obroną rozprawy doktorskiej noszącej tytuł: „Wpływ dowieńcowego podania diphenyliodonium oraz L-argininy w buforze o kwasowym odczynie na wielkość blizny pozawałowej i występowanie zaburzeń rytmu serca u szczurów z niedokrwieniem i reperfuzją mięśnia sercowego”.

Ponadto ukończyłem liczne kursy z zakresu ultrasonografii jamy brzusznej, tarczycy oraz
urologii.

Potrzebujesz specjalisty? Doskwiera Ci podobny problem?