Kardiolog Radosław Piątkowski jest specjalistą w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych. Starszy asystent w Klinice Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego CSK MSWiA w Warszawie. Wieloletni pracownik na stanowisku adiunkta w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiej Asocjacji Obrazowania Sercowo-Naczyniowego, Sekcji Wad Serca oraz Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Laureat 15 nagród naukowych i dydaktycznych Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego . Autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowych oraz kilku podręczników z zakresu kardiologii. Współredaktor 14 wydawnictw multimedialnych z zakresu echokardiografii. Wykładowca na wielu konferencjach i warsztatach naukowych. Specjalizuje się w zaawansowanej diagnostyce echokardiograficznej m.in. wad serca, kardiomiopatii i niewydolności serca. Zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobą wieńcową, po zawale serca, z nadciśnieniem tętniczym, arytmią, niewydolnością serca oraz po operacjach zastawkowych serca.


KARDIOLOG RADOSŁAW PIĄTKOWSKI SPECJALIZACJE

  • Konsultacja kardiologiczna
  • USG echo serca
  • USG echo serca przezprzełykowe