Urolog

Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz

Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz jest ekspertem w dziedzinie urologii z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym.  Od 2010 r. jest Ordynatorem Oddziału Urologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, z którym jest związany od ponad 20 lat. Do 2017 roku był przewodniczącym Komitetu Egzaminacyjnego European Board of Urology (EBU) z siedzibą w Holandii

Dr Artur A. Antoniewicz ukończył studia medyczne na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Poza specjalizacją II stopnia z urologii, w 1992 roku uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywał z najlepszych ośrodkach medycznych w kraju i za granicą. Był związany między innymi: z Państwowym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Warszawie, Kliniką Urologii Akademii Medycznej w Warszawie, Szpitalem Kolejowym w Warszawie. Doktor odbył również szereg staży oraz szkoleń w wiodących ośrodkach urologicznych, m.in. w Niemczech, Francji, Słowenii czy we Włoszech.

W 1999 roku dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz uzyskał prestiżowy tytuł Fellow of European Board of Urology (FEBU). Od 2000 roku jest członkiem Komitetu Naukowego PTU. Doktor jest aktywnym członkiem: Polskiego Towarzystwa Urologicznego, European Board of Urology, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, Societe Internationale d’Urologie.

Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz jest autorem licznych prac naukowym. Mówi biegle w języku angielskim i niemieckim.

Potrzebujesz specjalisty? Doskwiera Ci podobny problem?