Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz jest autorem licznych prac naukowym. Mówi biegle w języku angielskim i niemieckim.