Dr Anna Skibińska

HEPATOLOG

Dr Anna Skibińska

Dr Anna Skibińska jest specjalistą w zakresie chorób zakaźnych, hepatologii (chorób wątroby) oraz chorób wewnętrznych. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie w 1995 roku. Specjalizację I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych realizowała w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie. Od 2003 roku zatrudniona jest w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie zrealizowała specjalizację w zakresie chorób zakaźnych. Wieloletnie doświadczenie w zakresie chorób wątroby (hepatologii) zdobywała konsultując pacjentów w Przyklinicznej Poradni Hepatologicznej, w której miejsce powstała Poradnia Chorób Zakaźnych. Aktualnie dr Anna Skibińska jest Kierownikiem Poradni Chorób Zakaźnych CSK MON WIM. Swoje kwalifikacje stale podnosi i aktualizuje opierając się na wytycznych oraz uczestnicząc w konferencjach Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego.

W zakresie hepatologii Pani Doktor zajmuje się:

  • diagnostyką i leczeniem wirusowych, zakaźnych chorób wątroby ( między innymi: HBV, HCV, CMV, łącznie z kwalifikacją do leczenia przeciwwirusowego objętego Programem Lekowym NFZ).
  • diagnostyką i leczeniem chorób wątroby niezakaźnych np: chorobą stłuszczeniową wątroby, przewlekłą opieką nad chorymi z marskością wątroby o dowolnej etiologii.
  • diagnostyką i opieką nad pacjentem ze zmianami ogniskowymi w wątrobie.

W zakresie chorób zakaźnych dr Anna Skibińska zapewnia diagnostykę i leczenie pacjentom z:

  • boreliozą, toksoplazmozą, cytomegalią, chorobami pasożytniczymi, chorobami wirusowymi i bakteryjnymi,
  • odczynowym powiększeniem węzłów chłonnych,

Dr Anna Skibińska zajmuje się także:

  • poradnictwem w zakresie szczepień osób dorosłych, pacjentów z zaburzeniami odporności (leczonych immunosupresyjnie, kwalifikowanych do leczenia biologicznego z przewlekłymi chorobami)
  • oraz opieką nad pacjentami po przebytym zakażeniu SARS-COV2 (COVID 19).

Potrzebujesz specjalisty? Doskwiera Ci podobny problem?